چهارمین سمپوزیوم علمی خانواده و کودک کم شنوا

مرکز توان بخشی سروش با ارائه 2 مقاله تحقیقاتی در چهارمین همایش علمی مراکز خانواده و کودک کم شنوای کشور که در مهرماه سال 94 در دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی تهران برگزار گردید، حضوری فعال داشت. لازم به ذکر است که این مرکز هر سال در این سمپوزیوم علمی-فرهنگی با ارائه سخنرانی شرکت می کند. ارائه دهندگان مقالات، خانم وهاب و آقای دکتر اوریادی بودند
 
  • 1394/09/02

دیدگاه ها