مرکز توان بخشی سروش برگزار می کند

  کارگاه مقدماتی توان بخشی شنیداری-کلامی 
Auditory-Verbal Therapy
دکتر مجید اوریادی زنجانی و مریم وهاب
اعضاء هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تاريخ برنامه

ساعت

عنوان سخنراني

نام سخنران

تخصص سخنران

15/2/94

17:00 -16:30

آشنایی با اصول و فلسفه روویکرد توانبخشی شنیداری- کلامی

مجید اوریادی زنجانی

دکترای گفتاردرمانی

17:45-17:00

مروری برجنبه های مختلف رشد در کودکان طبیعی

مریم وهاب

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

18:15-17:45

چگونه گوش دادن به صداها را به کودک ناشنوا بیاموزیم؟

مجید اوریادی زنجانی

دکترای گفتاردرمانی

19:00-18:15

آشنایی با صداهای لینگ و چگونگی کاربرد آن ها

مریم وهاب

کارشناس ارشد گفتاردرمانی

21:30-19:00

آشنایی عملی با برخی از تکنیک های توان بخشی شنیداری - کلامی

مجید اوریادی زنجانی

دکترای گفتاردرمانی


لطفا جهت ثبت نام در کارگاه اینجا را کلیک کنید


 
  • 1394/01/29

دیدگاه ها